Nakita niyang nabuhay ang mga patay

Si Abu Saeed, ang mangangaral, ay nagsabi: ~Sinumang nakakita ng isang patay na nabuhay, pagkatapos ay mabuti para sa tagakita, at ang kasiyahan ay magaganap mula sa isang lugar na hindi binibilang .~