Ang mga patay ay bumangon mula sa kanilang mga libingan

At sinumang makakakita na ang mga patay ay bumangon mula sa kanilang mga libingan at bumalik sa kanilang tungkulin, kung gayon ang sinumang nasa bilangguan ay hahayaan ang mga halaman na palayain, o bubuhayin ng Diyos ang mga halaman pagkatapos ng kanilang pagkamatay sa lugar na iyon .