Daing sa kanyang tagiliran

Kung nakikita niya na siya ay nagrereklamo sa kanyang panig, sa gayon responsable siya para sa karapatan ng babae .