Wala sa mga namatay ang nagpakasal sa isang babae

At sinumang makakakita na ang isa sa mga namatay ay nag-asawa ng isang babae, kung gayon siya ay malapit sa na .