Kalo

Ang gulong ay nasa panaginip na isang kapaki-pakinabang, naniniwala na tao na nagsusumikap sa mga gawain ng mga tao at tumutulong sa kanila sa mga usapin ng relihiyon at ng mundo . At sinumang makakakita na ginagamit niya ito upang magsagawa ng paghuhugas, siya ay hihingi ng tulong ng isang taong naniniwala na sumunod sa relihiyon ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, at ang paglilihi ay isang utang . At ang pulley ay maaaring tumukoy sa aktibong aliping babae sa kanyang paggalaw, o sa asawa o sa batang lalaki na maraming kinakausap .