Nakatali ang kamay niya sa leeg

At sinumang makakakita na ang kanyang kamay ay nakatali sa kanyang leeg, ipinapahiwatig nito ang kalungkutan ng Makapangyarihan sa lahat na nagsasabing, ~ Huwag mong itali ang iyong kamay sa iyong leeg .~