Nawala ang ward niya

At sinumang makakakita na ang kanyang ward ay nawala, ipinahiwatig niya na ang kanyang pera ay nabawasan ng halaga .