Ang pag-iingat sa tubig na hindi pinapayagan para sa ilaw

At ang sinumang nakakakita na siya ay nagpapa-ablution sa kung ano ang hindi pinapayagan na mag-abudyo sa katulad na paraan tulad ng hindi nag-abiso at sinabi na ang nag-abudyo ng gatas o honey ay mabuti sa relihiyon .