Pal sa isang lugar na kailangang palitan

Sinabi ni Ibn Sirin: Sinumang nakakita na siya ay napagod sa isang lugar na hinihiling sa kanyang lugar, pagkatapos ay siya ay guminhawa ng pagkabalisa at pagkabalisa .