Ang buhok ng kanyang ulo ay nahulog

At sinumang makakakita na ang buhok ng kanyang ulo ay nahulog nang hindi ginagawa, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito ang pag-aalala at pagkabalisa sa bahagi ng mga magulang .