Kumakain siya ng mga bulaklak

Sinabi ni Jaber al-Maghribi: ~Sinumang nakakita na kumakain siya ng mga bulaklak mula sa mga puno sa kanyang oras at oras, siya ay binibigyang kahulugan ng magagandang salita mula sa isa kung kanino ang punong iyon ay naiugnay sa mga pinagmulan tulad ng ipinakita sa paghihiwalay ng mga puno .