Mangangaral at pakikipagtalik

At si Abu Saeed, ang mangangaral, ay nagsabing ang pakikipagtalik sa una ay nagpapahiwatig na ang hinihiling ay nakuha at nasugatan ang patutot .