Isang bagay ng isang hayop na pinakasalan nito ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng kanyang katatagan na lampas sa kakayahan nito

At sinumang makakakita na ang isang bagay ng hayop ay nag-aasawa sa kanya, pagkatapos ito ay nagpapahiwatig na ang kanyang tinig ay mas malaki kaysa sa kanyang kakayahan .